مهارت‌های اجتماعی از دیدگاه روانشناسی

Program Picture

یک فنجان چای داغ

مهارت‌های اجتماعی از دیدگاه روانشناسی
۱۱ خرداد ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با خانم مرجان داوودی، روانشناس، درباره اثرات مثبت و یا منفی تکنولوژی بر کیفیت روابط اجتماعی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه