افرادی با محدودیت‌های جسمی و ذهنی

Program Picture

یک فنجان چای داغ

افرادی با محدودیت‌های جسمی و ذهنی
۱۸ اسفند ۱۳۹۶

این هفته با کامبیز توانا، خبرنگار، درباره معلولین و یا به قول ایشان افرادی با محدودیت‌های جسمی و ذهنی، و حقوق آنها در ایران هم صحبت می‌شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه