قوانین فرزندخواندگی در ایران

Program Picture

یک فنجان چای داغ

قوانین فرزندخواندگی در ایران
۲۹ تیر ۱۳۹۷

فرزندخواندگی در ایران مانند کشورهای دیگر دنیا، روشی برای فرزنددار شدن است. قوانین و روند اداری فرزندخواندگی در ایران بسیار سخت‌گیرانه است. این هفته با هم‌ به صحبت‌های خانم مهرانگیز کار، وکیل، درباره تاریخچه و قوانین فرزندخواندگی در ایران گوش می‌دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه