گفتگویی با حامد فرمند راجع به نیازها و شرایط کودکان افراد زندانی

Program Picture

یک فنجان چای داغ

گفتگویی با حامد فرمند راجع به نیازها و شرایط کودکان افراد زندانی
۱۷ فروردین ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با حامد فرمند، فعال در حوزه حقوق کودک، راجع به نیازها و شرایط کودکان افراد زندانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه