چه چیزهایی ارزشمند هستند؟

Program Picture

ما اومدیم

چه چیزهایی ارزشمند هستند؟
۰۹ آذر ۱۴۰۲

چه چیزها و افرادی برای کودک شما ارزشمند هستند؟ برداشت کودک شما از واژه ارزشمند چیست؟ از نظر کودک شما (خانواده شما) چه عواملی باعث ارزشمندی افراد، خاطرات و اتفاقات می‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه