Program Picture

ما اومدیم

خشونت
۱۶ آذر ۱۴۰۲

در مورد رفتارهای خشونت‌آمیز با کودکان‌مان صحبت کنیم. تا به حال موقعیت‌های غیرامن و نحوه برخورد کودک را در منزل تمرین کرده‌اید؟ آستانه آغاز خشونت و رفتارهای خشونت‌آمیز از نظر شما و کودکان‌تان چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه