Program Picture

ما اومدیم

بازیافت
۰۲ آذر ۱۴۰۲

کودک شما در مورد بازیافت و چگونگی تفکیک مواد در منزل اطلاع دارد؟ در مورد تاثیرات بازیافت بر زندگی و آینده کودک خود با او گفتگو داشته‌اید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه