Program Picture

ما اومدیم

نگرانی
۱۱ آبان ۱۴۰۲

تعریف کودک شما از نگرانی چیست؟ آیا می‌دانید چه چیزهایی او را نگران می‌کند؟ تا به حال در مورد تکنیک‌های آرام کردن و تسکین دادن خود به وقت نگرانی با او صحبت کرده‌اید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه