می‌خواهم چه‌کاره شوم؟

Program Picture

ما اومدیم

می‌خواهم چه‌کاره شوم؟
۲۵ آبان ۱۴۰۲

آیا با کودک خود راجع به آینده شغلی گفتگو کرده‌اید؟ جایگاه خدمت و تاثیرگذاری در انتخاب شغل از دید خانواده شما چگونه است؟ در مورد افرادی که با مشاغل خود تاثیرات و خدمات بزرگی به جامعه کردند، در خانه گفتگو داشتید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه