تفسیر سوره‌ کوثر – بخش ۲

Program Picture

چشمه‌ خورشید

تفسیر سوره‌ کوثر – بخش ۲
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

در این قسمت نیز به مانند قسمت پیشین، موضوع چشمه‌ خورشید تفسیر سوره‌ کوثر از آثار حضرت باب است، اثری که تاریخ را عوض کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه