تفسیر سوره‌ کوثر – بخش ۴

Program Picture

چشمه‌ خورشید

تفسیر سوره‌ کوثر – بخش ۴
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

در این آخرین باری که استاد بهرام فرید در گفتگو با رامان شکیب در مورد تفسیر سوره‌ کوثر صحبت می‌کنند، در مورد مفهوم کلمه‌ کوثر توضیح می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه