تفسیر سوره‌ کوثر – بخش ۱

Program Picture

چشمه‌ خورشید

تفسیر سوره‌ کوثر – بخش ۱
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

تفسیر سوره‌ کوثر یکی از مهم‌ترین آثار حضرت باب است که به درخواست سید یحیی دارابی نوشته شده است. در این قسمت به تاریخ می‌پردازیم و فعلا از نظر تاریخی این اثر را بررسی می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه