حضرت مسیح – بخش ۶

Program Picture

پیک یزدان

حضرت مسیح – بخش ۶
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

. با تأسف باید گفت که جماعاتی کثیر از مسیحیان از اواسط قرون وسطی نصایح و تعالیم اساسی حضرت مسیح را که بر پایۀ عشق و محبّت استوار بود و سبب وحدت بسیاری از ملل گشته بود به فراموشی سپردند و چون در بیانات حضرتشان مرکز تبیین کلمه‌الله معلوم نشده بود اختلافات عقیدتی، بسیار افزوده گشت. در طیّ سده‌های بعد فرق کاتولیک، اورتودکس و پروتستان هر یک به تنهائی در تقویّت کلیسای خود کوشیدند. آن فرق نیز به ده‌ها فرقۀ کوچکتر تقسیم شدند. ستیزها میان مردم مسیحی روی داد و آن جامعۀ عظیم را به صدها پاره بخش نمود.
بیانات حضرت مسیح در کتاب انجیل جلیل جمع گردیده است که عهد جدید نیز خوانده می‌شود در برابر تورات مقدّس که عهد عتیق نامیده شده است (البتّه وسیلۀ مسیحیان) انجیل لفظ عربی است که از لفظ اِوَنگلیون یونانی به معنای مژده یا بشارت آمده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه