حضرت مسیح – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

حضرت مسیح – بخش ۲
۱۷ اسفند ۱۳۹۷

حکایات و افسانه‌های بسیار در کتب مسیحی و اسلامی راجع به ایّام کودکی و نوجوانی آن حضرت آمده است ولیکن غالب آنها با محتوای انجیل جلیل، قرآن شریف و آثار مقدّس امر بهائی مباینت دارد. در احیانی که حضرت مسیح به حدّ سی سالگی رسیده بودند مردی یهودی به نام یحیی در بیابان یهودیّه مردم را موعظه می‌نمود و به ظهور مسیح موعود بشارت می‌داد. یحیی فرزند ذکرّیای کاهن و الیصابات همانگونه که در هفتۀ پیش گفتیم از منسوبان حضرت مسیح بود. حضرت یحیی که به یحیای تعمید دهنده معروف است در دشت‌های اطراف یهودیّه مردمان را گردآورده نداء می‌فرمود که ظهور حضرت مسیح نزدیک است از گناهان خود توبه کنید. آن‌ها را به منظور رفع گناهان خصوصاً در نهر اُردن غسل توبه و یا تعمید می‌داد. یحیی مردی پرهیزگار، خداترس و عفیف بود و به فرمودۀ انجیل جلیل لباسش از پشم شتر و غذایش غالباً از ملخ و عسل برّی بود.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه