Program Picture

پیک یزدان

حضرت بودا
۱۰ اسفند ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء مبیّن کلمات حضرت بهاءالله و جانشین ایشان، حضرت بودا را از مظاهر مستقّل الهی یعنی رسولان الهی و مؤسّس دیانت جدید دانسته‌اند. می‌فرمایند حضرت بودا تأسیس وحدانیّت الهیّه فرموده‌اند ولیکن به تدریج اساس اصلی دیانت ایشان به کلّی از میان رفته و عادات و رسوم جاهلیّه جایگزین اصل گردیده است. حضرت شوقی ربّانی نوه‌ی دختری حضرت عبدالبهاء و جانشین آن ‌حضرت نیز بیان می‌فرمایند که حضرت بودا چون حضرت مسیح از رسولان الهی بوده‌اند ولیکن مدرک موثّقی از بیانات آن ‌حضرت باقی نمانده است.
بر پایه‌ی تحقیقات ده‌ها پژوهشگر برجسته می‌توان بیان نمود که حضرت بودا در دو سده‌ی ششم و پنجم پیش از میلاد حضرت مسیح می‌زیسته‌اند. بودا لقب آن حضرت بوده است. بودا از واژه‌ی سانسکریت بُوُد به معنای روشن یا روشن شده آمده است. نام اصلی آن ‌حضرت سیدهارتا و نام خانوادگیشان گوتاما بوده است. حضرت بودا در هندوستان و در کنار مرز جنوبی سرزمین نپال و در خانواده‌ی یکی از راجه‌های معروف و بسیار ثروتمند زاده شدند. در هنگام تولّد ایشان پیشگوئی شده که آن ‌حضرت حاکم یا معلّم جهانی خواهند شد. حضرت بودا در حدود سی سالگی زرق و برق زندگی دنیوی و ثروت و شهرت خانوادگی و زادگاه خویش را رها کرده به جهت کسب نیروی روحانی راهی دیار دیگر شدند. در سی و پنج سالگی به مقام مظهریّت الهیّه یعنی به مقام رسالت برگزیده شدند و قیام بر انتشار امر حضرتشان فرمودند. به پیروان خویش آموختند که تبرّک و تقدّس کامل از طریق فنای وجود فردی یعنی نابود کردن هوی‌ها و آرزو‌های حیوانی و به اصطلاح انجذاب روح در روح اعلی حاصل می‌شود. تلاش آن ‌حضرت این‌ بود که هر‌گونه کژی چون قتل، دزدی، دروغ، بی‌عّفتی و باده‌گساری را از سیمای زمین براندازند. بر اساس تعالیم آن ‌حضرت وصول به نیروانا یعنی آرامش کامل و وصل به هستی مطلق هنگامی میسّر می‌شود که باور کنیم توجّه بسیار به جهان خاک جز غم ثمری به بار نمی‌آورد. ریشه‌ی غم‌ها آرزوها و هوس‌های زودگذر ماست. اگر این هوس‌ها کاهش یابد غم کاهش می‌یابد. راه کاهش هوس‌ها و در نتیجه غم‌ها اندیشه‌ی نیک، گفتارِ نیک و کردارِ نیک است. توجّه و تفکّر در خصوص هدف زندگی ما سبب تنبّه ماست و ما را به بهشت نیروانا یعنی آرامش ابدی می‌کشاند. حضرت بهاءالله می‌فرمایند، حضرت بودا حدود چهل‌ و ‌پنج سال مردم را به وحدت اساس ادیان به آئین خویش دعوت فرمودند و در هشتاد سالگی صعود فرمودند یعنی روحشان به ملکوت جاودان پرواز کرده است. آئین حضرت بودا سبب هدایت میلیون‌ها از مردم جهان گردیده است ولیکن با تأسف باید گفت که بعدها پیروان آن ‌حضرت از عقاید اصلی انحراف یافته و بیشتر به مشتی اوهام پای‌بند شدند که با حقیقت اصلیّه‌ی آئین آن ‌حضرت تطابق نداشته است. کتاب مقدّس بودائیان سه مجموعه تحت عنوان پیتاکا یا پیتاکال که طیّ زمان‌ها فراهم گشته است و شاید برخی از بیانات حضرت بودا به اصالت در آن سه مجموعه باقی مانده باشد. اختلافات موجود میان فرق قدیم و جدید بودائی کار کشف حقیقت اصلیّه‌ی آن ‌حضرت را بسی دشوار کرده است. آنچه می‌توان گفت اساس آئین آن ‌حضرت چون دیگر آئین‌ها لزوم اتّحاد آدمیان، ترک هواهای مضرِّ نفسانی، ضرورت اندیشه‌ی نیک، گفتار نیک و کردار نیک است.

در زمانی‌که حضرت بودا به عنوان مظهر الهی یعنی رسول الهی در هندوستان ظهور فرمودند، نفوس دیگری هم برای ترویج اصول عالیه‌ی اخلاق انسانی قیام کردند. کنفسیوس از آن ‌جمله بود که تجدید حیات اخلاقی مردم چین نمود. دیگر معلّم اخلاق، تائو بود که او نیز در چین و معاصر کنفسیوس بود و مکتب روحانی و اخالقیش به تائوئیزم معروف است. ماها ویرا هندی معلّم اخلاق و مصلح آئین هندو نیز در قرن ششم پیش از میلاد حضرت مسیح می‌زیست و مکتب اخالقی و روحانی او به جینیزم شهرت دارد. شینتوئیزم مکتب دیگری است که پیش از حضرت مسیح پدید گشته و بیشتر در کشور ژاپن ترویج گردیده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه