حضرت عبدالبهاء – نخستین بهائیان آفریقایی‌تبار

Program Picture

پیک یزدان

حضرت عبدالبهاء – نخستین بهائیان آفریقایی‌تبار
۰۶ فروردین ۱۳۹۹

از دیگر نفوس پاک‌نهادی که در همان آغاز وصایت حضرت عبدالبهاء فائز به ایمان گشت رابرت ترنر از تبار آفریقاییان کشور آمریکا بود. چون در سال 1898 همراه خانم هرست (همسر سناتور هرست) به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف گشت آن چنان مفتون و مجذوب حضرتشان شد و مورد محبت و مرحمت آن حضرت گردید که وجودش آکنده از ایقان شد و تا پایان حیات از برکات ایمان منجذب و منقلب بود. از نخستین مؤمن بهائی از تبار آفریقایی در تاریخ بهائی در آمریکای شمالی است. پس از او باید از خانم پوکاهانتاس یاد کرد که نخستین بانوی بهائی آمریکایی از تبار آفریقایی است. او در همان آغاز عهد وصایت حضرت عبدالبهاء در واشنگتن دی سی مؤمن گشت و با تمامی قوا قیام به ترویج آئین بهائی نمود. حضرت عبدالبهاء در لوح مبارک خطاب به او به عین عبارت می‌فرمایند: “… شکر کن خدا را که در میان آن قوم اوّل مؤمنی … و به هدایت دیگران پرداختی … مردمک دیده هر چند لون سیاه دارد ولی معدن نور است. تو نیز چنان شوی.”

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه