حضرت عبدالبهاء – در سال‌های آخر حیات حضرت بهاءالله

Program Picture

پیک یزدان

حضرت عبدالبهاء – در سال‌های آخر حیات حضرت بهاءالله
۰۱ فروردین ۱۳۹۹

در سال‌های آخر حیات حضرت بهاءالله که ورود زائران از ایران و دیگر نقاط خاورزمین به ارض مقدس عکا هر روز رو به افزایش بود، حضرت عبدالبهاء روزان و شبان تلاش می‌نمودند تا وسائل رفاه آنان فراهم شود و به نحو دلخواه به زیارت محبوب خویش فائز شوند. آنان که تمنای اقامت بیشتر در کوی محبوب داشتند از شفاعت حضرت عبدالبهاء بهره می‌گرفتند. حضرت عبدالبهاء هرگز برای خویشتن چیزی نمی‌خواستند و همراه خواهش مبارکشان از ساحت حضرت بهاءالله تمدید اقامت یاران مفتون و شیفتۀ حضرتشان بود که اصولا با موافقت حضرت محبوب میسر می‌گشت. در آن روزگاران برخی از بزرگان از عثمانیان و تنی چند از اروپاییان به حضور حضرت بهاءالله شرفیاب شدند. از جمله اروپاییانی که به حضور حضرت بهاءالله در بهجی مشرف گشتند خاورشناس نامدار و برجسته و استاد دانشگاه کمبریج انگلستان پروفسور ادوارد گرنویل براون بود که نزد ایرانیان بسیار مشهور است. براون نخستین بار در همان عکا در سال 1890 میلادی به حضور حضرت عبدالبهاء رسیده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه