حضرت عبدالبهاء – انتشار امر بهائی در مغرب زمین

Program Picture

پیک یزدان

حضرت عبدالبهاء – انتشار امر بهائی در مغرب زمین
۰۴ فروردین ۱۳۹۹

آئین بهائی در ایام حیات حضرت بهاءالله در سیزده کشور ایران، عراق، سودان، قفقاز، برمه، هندوستان شرقی، هندوستان غربی (پاکستان امروزی)، مصر، لبنان، فلسطین، سوریه، ترکیه، و ترکستان انتشار یافت. در ایام وصایت حضرت عبدالبهاء آئین بهائی در بیست کشور دیگر منتشر گردید و در روزگار ما هیچ کشوری در جهان یافت نمی‌شود که آئین بهائی در آن منتشر نگشته باشد. حکایت انتشار آئین بهائی در مغرب زمین حکایت مفصلی است. حضرت باب خطاب به اهل عالم می‌فرمایند که به آئین بدیع مؤمن شوند و قیام بر انتشار آن نمایند. همه در ظل آئین واحدی مقر گیرند. حضرت بهاءالله در آثار مبارکشان تصریح می‌فرمایند که آئین بدیع که از مشرق ظاهر گشته آثارش قطعیاً در مغرب زمین پدیدار خواهد گشت.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه