حضرت مسیح – بخش ۴

Program Picture

پیک یزدان

حضرت مسیح – بخش ۴
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضرت مسیح به شاگردان خویش فرمودند بیائید و گوش کنید تا تعلیم تازه‌ای به شما ارزانی دارم. همۀ شاگردان سراپا گوش شدند تا تعلیم جدید را بشنوند. فرمودند تعلیم جدید محبّت است. یکدیگر را دوست بدارید و به همگان عشق بورزید. این سخن بسیار زیبا و عمیق بود. حقیقت همین است، حقیقت محبّت است و به فرمودۀ انجیل جلیل خدا محبّت است. امّا آیا سخن تورات مقدّس نیز همین نبود. آیا تورات مقدّس آدمیان را به محبّت دعوت نفرموده بود. آیا حضرت زرتشت و حضرت بودا پیش از آن حضرت نفوس انسانی را به محبّت دعوت نفرموده بودند. پس چرا حضرت مسیح فرمود تعلیم جدیدی به شما ارزانی می‌نمایم. به راستی سوگند که سخن حضرت مسیح به حقّ بود. مظاهر الهیه، رسولان الهی، از قبل از محبّت سخن فرموده بودند ولیکن آدمیان فراموشکارند. چون زمانه‌ها سپری شود اوهام وخرافات احاطه می‌نماید، سخنان پیامبران آسمانی فراموش می‌گردد مظاهر الهی جدید حقیقت محبّت را دوباره گوشزد آدمیان می‌فرمایند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه