حضرت مسیح – بخش ۵

Program Picture

پیک یزدان

حضرت مسیح – بخش ۵
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضرت مسیح به پیروان خویش می‌فرمایند که چون کبوتر ساده و چون مار هوشیار باشند. می‌فرمایند که ملکوت خداوند از آنِ کسانی است که قلوبی پاک چون کودکان معصوم دارند. می‌فرمایند باید نفوس دوباره زاده شوند. خلق جدید شوند. بارها فرمودند که سخنان دیگر نیز دارند که در مراجعت حضرتشان بدین عالم به عالمیان ارائه خواهند فرمودند. فرمودند، آن زمان که در جلال پدر آسمانی بدین جهان برمی‌گردند صلح پایدار پدید می‌شود و پیروان آن حضرت نام جدیدی خواهند یافت. مقصود از مراجعتشان بدین جهان ظهور مظهر الهی جدیدی بود که از آسمان با همان صفات موجود در حضرتشان می‌آید. مرادشان رجعت جسم و روحشان نبود. زیرا نه جسم بدین عالم بر می‌گردد و نه روح. اگر چه جسم حضرت مسیح از زمین بود و آن حضرت از سوی مادر از نسل حضرت داود نبی بودند ولیکن حقیقتشان آسمانی بود. این بود که روزی به هنگام گفتگو با شاگردان حضرتشان در باب مراجعت به این جهان فرمودند «آنکه از آسمان می‌آید به آسمان خواهد رفت و اینک در آسمان است»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه