Program Picture

برنامه تواندهی روحانی نوجوانان

قسمت ۳ – محتوای برنامه

۱۶ اسفند ۱۴۰۱

این قسمت محتوای برنامه که یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های برنامه است و وقت زیادی از گروه را به خود اختصاص می‌دهد را شرح می‌دهیم. نگاهی کلی به این متون آموزشی داریم؛ رویکرد منحصر به فرد آن را بررسی می‌کنیم و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن را شرح می‌دهیم.

***

مطالعه متون یکی از اصلی‌ترین عناصر برنامه تواندهی روحانی نوجوانان هستند؛ متونی که برای سنین 12 تا 15 سالگی و واقعیت‌های زندگی آنان طرح شده است .

نوع تهیه این متون آموزشی رویکردی منحصر به خود دارد. هر یک از متون در حین تکمیل هم‌زمان مورد مشورت، تجربه در عمل، و بازنگری قرار می‌گیرند. جوامع مختلف از طریق عمل یاد می‌گیرند و تجربیات آموخته شده پس از به کارگیری در محیط‌های گوناگون نهایتا وارد مواد آموزشی می‌گردد. این شیوه موجب شده در نقاط مختلف جهان برنامه در سطح وسیع و با مشارکت هزاران نوجوان در محله‌ها و روستاها و یا مدارس ارائه شود.

زبان متون و تمرینات ساده و در عین حال عمیق هستند. سیر اندیشه‌ای که در مواد آموزشی جریان دارد به هیچ وجه کودکانه نیست و به نوجوانان کمک می‌کند تا درباره مسائل عمیق، تامل و تفکر کنند.

این متون غالبا شامل داستان‌هایی است که در زندگی روزمره نوجوانان بسیار ملموس و متداول است و عموما شخصیت‌های اصلی داستان‌ها، هم‌سن نوجوانان مخاطب هر کتاب می‌باشند. هم چنین داستان‌ها به پرورش صفات اخلاقی می‌پردازند که زیربنای تصمیم‌گیری‌ها و روابط نوجوانان در بزرگسالی می‌گردد. کتب، توانایی خواندن با درکی عمیق و بیان افکار با وضوح و شیوایی را توسعه دهند. در سطحی وسیع‌تر آنها به لزوم تبدیل آرمان‌ها به عمل توجه دارند. به طور کلی کتب در راستای آماده‌سازی نوجوانان برای بررسی و مواجهه با واقعیت‌های مادی، اجتماعی و معنوی دنیای آنهاست.

هر کدام از کتاب‌های برنامه تواندهی نوجوانان بر مفاهیم خاصی تمرکز دارند و هر یک محیطی ایجاد می‌کنند تا نوجوانان بتوانند به راحتی با یکدیگر در مورد مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و معنوی زندگی خود گفتگو نمایند. از این رو بسیاری از سازمان‌های مختلف، از جمله مؤسّسات علمی این مطالب را برای برنامه‌های آموزشیِ نوجوانان مفید یافته‌اند.

اولین کتاب از این برنامه به آنها کمک می‌کند تا متوجه شوند که علی‌رغم مبارزات دشواری که زندگی مطمئناً به آنان تحمیل می‌کند باید به تلاش و استقامت ادامه دهند. کتاب نسائم تایید داستان چهار جوان را روایت می‌کند که در تلاش برای شناسایی استعدادهای خود و به کارگیری آنها در جهت رشد فردی و بهبود جامعه پیرامون، به آینده فکر می‌کنند و به دنبال تایید هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه