برنامه تواندهی روحانی نوجوانان

Program picture

برنامه تواندهی روحانی نوجوانان

نوجوانی یا سنین اولیه بلوغ یک دوره‌ی حساس سه ساله از زندگی هر فردی است که تغییرات سریع و عمیقی را تجربه می‌کند. محیط اجتماعی در این دوره‌ی سنی نقش بسیار مهمی بر نوجوانان دارد. در دنیایی که سرشار از دیدگاه منفی و تضعیف‌کننده نسبت به این سنین است برنامه‌ی تواندهی روحانی نوجوانان تلاش می‌کند تا با نگاهی نو به نوجوانان کمک کند تا نه‌تنها مسئولیت رشد فردی خود را برعهده بگیرند بلکه فراتر رفته و به جوامع خود نیز کمک نمایند. این مجموعه سعی دارد تا ما را بیش‌تر با این برنامه و فعالیت‌های آن آشنا کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه