لوئی گریگوری

Program Picture

قصه‌ها

لوئی گریگوری
۰۳ اسفند ۱۳۹۹

لوئی گریگوری بهائی سیاه‌پوست، یکی از شخصیت‌های معروف امر بهائی است. در این قسمت از قصه‌ها، داستان زندگی او و رابطه‌اش با حضرت عبدالبهاء خیلی مختصر توضیح داده می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه