حضرت عبدالبهاء و حاجی علی اکبر

Program Picture

قصه‌ها

حضرت عبدالبهاء و حاجی علی اکبر
۰۷ شهریور ۱۴۰۰

زمانی که وارد خونه شدن، حضرت عبدالبهاء رو دیدن که اون زمان حدود ۱۰ سالشون بود و در حیاط قدم می‌زدن و آیات قرآن می‌خوندن و معنی می‌کردن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه