جشنی برای حضرت عبدالبهاء

Program Picture

قصه‌ها

جشنی برای حضرت عبدالبهاء
۲۶ بهمن ۱۳۹۹

در اولین قسمت به طور خیلی کوتاه حضرت عبدالبهاء معرفی می‌شوند و مقام ایشان برای بهائیان عالم توضیح داده می‌شود. حضرت عبدالبهاء در روز اظهار امر حضرت باب متولد شده‌‌اند ولی ایشان هیچ‌گاه نمی‌خواستند که برای ایشان جشنی بگیرند اما …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه