خشکسالی و دعای باران

Program Picture

قصه‌ها

خشکسالی و دعای باران
۳۱ مرداد ۱۴۰۰

تو دهه‌ اول قرن بیستم عکا و نواحی اطرافش دچار خشکسالی شده بود. مردم خیلی نگران بودن و چون پیروان سه دین اسلام، مسیحی و یهودی تو شهر عکا بودن، روسای سه دین دور هم جمع شدن تا یه برنامه‌ دعای عمومی ترتیب بدن اما نتونستن سر یه روز به توافق برسن تا همه دعا بخونن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه