جنود ملاء اعلی

Program Picture

قصه‌ها

جنود ملاء اعلی
۲۴ مرداد ۱۴۰۰

در بین راه یک نفر اسب سوار در نهایت کثیفی و ضعف با جثه‌ای نحیف و لاغر و موهای ژولیده و ریش‌هایی که در اثر دود چپق زرد شده بود با اسبی لاغر و کم بنیه به ما برخورد و پرسید …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه