ساخت حمام در عکا

Program Picture

قصه‌ها

ساخت حمام در عکا
۱۷ مرداد ۱۴۰۰

دو نفر از بهائیان یعنی جناب دکتر یونس خان و جناب حاج میرزا حیدرعلی وقتی می‌فهمن یک معمار در شهر هست با هم مشورت میکنن و قرار میذارن که از استاد آقابالای معمار بخوان یک حموم در خونه‌ حضرت عبدالبهاء بسازه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه