من همان هیچم

Program Picture

قصه‌ها

من همان هیچم
۲۸ شهریور ۱۴۰۰

در یکی از قسمت‌های قبلی اگر یادتون باشه داستانی براتون گفتیم از ملاقات ظل السلطان فرزند ناصر الدین شاه قاجار با حضرت عبدالبهاء در اروپا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه