حضرت عبدالبهاء و چوپان‌ها

Program Picture

قصه‌ها

حضرت عبدالبهاء و چوپان‌ها
۰۳ مرداد ۱۴۰۰

بعد حضرت عبدالبهاء تو یه چادر مستقر شدن و دیدن که چوپان‌ها همه بهترین لباساشون رو پوشیده بودن. چون اون روز جشن چوپان‌ها بود و اونا به ترتیب میومدن تا حضرت عبدالبهاء رو ببینن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه