مشرق الاذکار عشق‌آباد

Program Picture

قصه‌ها

مشرق الاذکار عشق‌آباد
۲۷ تیر ۱۴۰۰

حضرت عبدالبهاء فرمودند: «یاران عشق آباد مشغول ساختمان مشرق الاذکارند. هرکس هر چه میل دارد برای این ساختمان کمک نماید.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه