حضرت عبدالبهاء و کشیش

Program Picture

قصه‌ها

حضرت عبدالبهاء و کشیش
۲۰ تیر ۱۴۰۰

وقتی حضرت عبدالبهاء تو آمریکا بودن، روزی کشیش مسنی به ملاقات ایشون اومد. کشیش می‌خواست مقاله‌ای در رد دیانت بهائی برای یکی از مجلات امریکایی بنویسه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه