سکه‌های شش پنسی

Program Picture

قصه‌ها

سکه‌های شش پنسی
۱۳ تیر ۱۴۰۰

اما موقعی که بیرون کلبه ایستاده بودن مردی رو در جاده دیدن که کودکی در بغل داشت و گروهی از کودکان، اون دو نفر رو همراهی می‌کردن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه