نقش والدین در صداقت کودکان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

نقش والدین در صداقت کودکان
۰۸ اسفند ۱۴۰۰

والدین وظیفه دارند مرز بین واقعیت و خیال را به کودکان‌شان آموزش بدهند و هیچ‌گاه نباید فرزندان‌شان را تحت فشار بگذارند تا آن‌ها مجبور شوند واقعیت را وارونه جلوه دهند. در این قسمت تجربه موفق یک مادر را در خصوص تربیت فرزندانش با شما به اشتراک می‌گذاریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه