اهمیت آموزش مسائل جنسی به کودکان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل 1

اهمیت آموزش مسائل جنسی به کودکان
۲۸ فروردین ۱۴۰۱

ورود اینترنت و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی به زندگی‌ها موجی از اطلاعات آگاهی‌های درست و نادرست زناشویی را در اختیار افراد مختلف قرار داده. به همین دلیل آموزش مسائل جنسی به کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است. متاسفانه در بعضی فرهنگ‌ها و حتی در سیستم آموزشی بعضی از کشورها، پرداختن به این مهم ممنوع و ناپسند است. در این قسمت قصد داریم در خصوص این اهمیت آموزش مسائل جنسی به کودکان با شما عزیزان صحبت کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه