اهمیت دعا و تاثیر آن در تربیت روحانی کودکان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

اهمیت دعا و تاثیر آن در تربیت روحانی کودکان
۲۹ اسفند ۱۴۰۰

دعا زمانی برای کودک ما اثربخشی دارد که بداند دعایی که می‌خواند به چه منبع عظیمی متصل است و همچنین معنی و مفهوم آن برایش کاملا قابل درک و فهم باشد. در این قسمت به دعا خواندن کودکان و اهمیت آن در تربیت فرزندان‌مان می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه