جدایی والدین

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

جدایی والدین
۰۷ فروردین ۱۴۰۱

انسان موجودی اجتماعی و خواهان ارتباط با دیگران است و ازدواج مناسب‌ترین و موثرترین ارتباطی است که بین انسان‌ها برقرار می‌شود. ولی متاسفانه در بعضی موارد این ارتباط رو به سردی می‌رود. در این قسمت بررسی می‌کنیم که چطور به فرزندان‌مان خبر جدایی را بدهیم و والدین و اطرافیان باید چه رفتاری داشته باشند تا کودکان کمترین آسیب را ببینند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه