همکاری والدین در زمان جدایی

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

همکاری والدین در زمان جدایی
۲۱ فروردین ۱۴۰۱

نوزادان معمولا درکی از جدایی والدین ندارند، ولی تنش‌های حاصل از جدایی و فضای سرد خانه و خانواده بر آنها تاثیر منفی می‌گذارد که از سن دو سالگی این تاثیر نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. در این قسمت به تاثیر جدایی والدین در سنین مختلف کودکان خواهیم پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه