تربیت روحانی کودکان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت روحانی کودکان
۲۲ اسفند ۱۴۰۰

در این قسمت در خصوص تربیت روحانی کودکان که همسو با تربیت روان‌شناسی است صحبت خواهیم کرد. منظور از تربیت روحانی کودکان آموزش فضائل روحانی مثل صداقت، عدالت، بخشش، و … به کودکان و درونی کردن این فضائل می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه