Program Picture

یادی از گذشته

میراث
۲۹ آبان ۱۳۹۹

آیا اولین باری که مورد بی‌عدالتی قرار گرفتید را به یاد می‌آورید؟ عکس العمل شما چه بود؟ پذیرفتید؟ مقابله به مثل کردید؟ برای رسیدن به عدالت مبارزه کردید؟ یا …؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه