Program Picture

یادی از گذشته

سکوت یا اعتراض
۲۲ آبان ۱۳۹۹

در بسیاری از موارد که می‌بینیم حق طبیعی و فردی انسان‌ها مراعات نمی‌شود واکنش ما چیست؟ آیا بهتر است سکوت کنیم و منتظر باشیم یا اعتراض کنیم و نتیجه دلخواه را به دست آوریم؟ یک داستان واقعی بازنویسی شده که از یک اکانت توییتری گرفته شده را خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه