تربیت کودکان، صبر

Program Picture

با من حرف بزن - فصل 1

تربیت کودکان، صبر
۱۲ دی ۱۴۰۰

در این بخش، مهمانی داریم که از تجربیاتش در کلاس‌های اطفال و از نقش مهم صبر در زندگی کودکان می‌گوید. آموزش صبر به کودکان کمک می‌کند تا خواسته‌ها و لذت‌هایشان را برای مدتی به تعویق بیاندازند. نباید کودکان را بیش از حد منتظر نگه داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه