قسمت ۴۰ – فقره‌ سی و پنجم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۴۰ – فقره‌ سی و پنجم کلمات مکنونه فارسی
۲۳ شهریور ۱۳۹۹

ای دوستان من

سراج ضلالت را خاموش کنید و مشاعل باقیه‌ هدایت در قلب و دل برافروزید که عنقریب صرافان وجود در پیشگاه حضور معبود جز تقوای خالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبول ننمایند.

فقره سی و پنجم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه