قسمت ۳۹ – فقره‌ سی و چهارم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۳۹ – فقره‌ سی و چهارم کلمات مکنونه فارسی
۱۶ شهریور ۱۳۹۹

ای اهل رضوان من

نهال محبت و دوستی شما را در روضه‌ قدس رضوان به ید ملاطفت غرس نمودم و به نیسان مرحمت آبش دادم حال نزدیک به ثمر رسیده جهدی نمایید تا محفوظ ماند و به نار امل و شهوت نسوزد.

فقره سی و چهارم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه