متفاوت‌های دوست‌داشتنی

Program Picture

یادی از گذشته

متفاوت‌های دوست‌داشتنی
۲۳ بهمن ۱۳۹۹

آیا در میان اقوام یا نزدیکان یا همسایگان‌تان افرادی را می‌شناسید که با دیگران متفاوت باشند؟ از نظر شکل ظاهری، طرز فکر، نوع پوشاک، شیوه زندگی، معلولیت‌ها یا نقایص مادرزادی؟ آیا می‌توانید با آن‌ها همچون افراد دیگر جامعه گفتگو یا معاشرت یا تعامل داشته باشید؟ آیا دیگران شما را از خودشان متفاوت می‌بینند؟ با شما چگونه برخورد می‌کنند؟ با یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه