Program Picture

یادی از گذشته

غریب در خانه
۱۶ بهمن ۱۳۹۹

آیا برای شما اتفاق افتاده که دوست یا یکی از اقوام نزدیک‌تان که به او علاقه داشتید به دیار دیگری هجرت کند؟ آیا خود شما روزی از وطن خود دل کنده‌اید و به امید زندگی بهتر از خانه و کاشانه گذشته‌اید و به سرزمینی غریب و دیگرگون روانه شدید؟ یادی از گذشته این هفته بولتن، قصه‌ای را از یک هجرت می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه