تربیت کودکان، فرزند پروری

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت کودکان، فرزند پروری
۳۰ آبان ۱۴۰۰

روان‌شناسی دارای دامنه‌ای وسیع است. شاید دغدغه امروز، بیشتر تربیت اطفال باشد. چطور والدی مقتدر و مهربان باشیم؟ خانواده اولین محیطی که کودک تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. باید احساس کودکان را درک کنیم و به آن پاسخ مناسب بدهیم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه