Program Picture

یادی از گذشته

تبلت یا کتاب
۰۹ بهمن ۱۳۹۹

آیا در کودکی کتاب‌های ویژه کودکان را می‌خواندید؟ کتاب مورد علاقه شما چه بود؟ کودک شما چقدر کتاب می‌خواند؟ آیا کودک خود را تشویق به مطالعه می‌کنید؟ یا جایگزین‌های دیگری برای سرگرمی برایش در نظر گرفته‌اید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه