Program Picture

یادی از گذشته

زندگی شیرین
۲۵ دی ۱۳۹۹

خیلی وقت‌ها ممکن است از زندگی یا تلاش برای ادامه آن ناامید شویم. این جاست که وجود یا حضور یک دوست ممکن است به تغییر دیدگاه ما نسبت به زندگی کمک کند و با ایجاد اهداف و روش‌های متفاوت به ادامه زندگی امیدوار شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه