Program Picture

یادی از گذشته

پسر متفکر من
۱۸ دی ۱۳۹۹

چه می‌شود که کودکی به خاطر شخصیت و رفتار متفاوت‌اش برچسب‌هایی می‌خورد چون: بی‌عرضه، تنبل، شیطان یا بدذات؟ چگونه والدین به جای حمایت از فرزندشان، از او ناامید شده رهایش می‌کنند؟ سرنوشت چنین کودکی چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه